Glenmark podporuje studenty

V pátek 8. 9. 2023 se ve Vysokém Mýtě konal studentský festival GYMJAM. Naše společnost se rozhodla podpořit organizátora – Gymnázium Vysoké Mýto, finančním darem 10 000 Kč.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen  – MLADÝ CHEMIK

Ve středu 22. března 2023 se v prostorách pardubického ABC klubu konalo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.

Předání finančního daru Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka

Předání finančního daru Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 jsme předali finanční dar v hodnotě 10 000 Kč Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka. Tato organizace zvítězila v anketě mezi zaměstnanci, kteří svými hlasy rozhodli, že dar poputuje do záchranné stanice. Peníze se podařilo vybrat na vánočním večírku v tombole, kdy každý, kdo si koupil lístek, přispěl na dobrou věc. Dodatečně tedy všem moc děkujeme. 

Ve stanici byli za finanční příspěvek moc vděční. Pracovník stanice nám ochotně vyprávěl, jaká je vlastně práce v takovém zařízení a také nás provedl po areálu. Hlavním cílem organizace je zachraňovat nemocná, zraněná nebo týraná zvířata na území Pardubického kraje, a pokud je to možné, vracet je zpět do volné přírody. Areál záchranné stanice je zařízením Českého svazu ochránců přírody a nachází se poblíž obce Bor u Skutče. Jeho součástí je i veřejnosti přístupná expozice zvířat žijících na území ČR. Stanice se zaměřuje i na ekovýchovu dětí a mládeže, nabízí různé zážitkové a vzdělávací programy. Nejrozšířenější část pacientů zařízení tvoří zástupci ptačí říše. Pro ně je zde vybudováno zázemí v podobě voliér, které jsou rozděleny na léčebné komory, kde jsou umisťována zvířata po provedení různých zákroků a to od spojení zlomené kosti za pomoci drátu, až po umisťování osiřelých mláďat u adoptivních rodičů tvořených trvale handicapovanými zvířaty. Navazujícím zařízením jsou rehabilitační rozletové voliéry, kam se jedinci umisťují po vyléčení, například proto, aby rozhýbali operované křídlo, nebo se naučili lovit. Rozletové voliéry jsou různých typů. Od voliér pro sovy, přes dravce až po vodní a brodivé ptactvo. Součástí areálu je i centrální budova, která disponuje ošetřovnou, místnostmi pro intenzivní péči, přípravnou krmení, sklady a kanceláří. Stanice každoročně zachrání kolem 1800 zvířat a nadpoloviční většinu z nich se podaří vrátit zpět do volné přírody. Každoročně sem zavítá přes 10 000 návštěvníků, kteří se zde, kromě expozice trvale handicapovaných zvířat, mohou projít i po dvou naučných stezkách nazvaných – Brána do pravěku a Naučná stezka Pasíčka. Jelikož je stanice nezisková, nestátní organizace, jsou zde velmi rádi za každou pomoc, ať již ve formě finanční, materiální, adoptivní nebo dobrovolnické. Každý, kdo chce, může tedy pomoci a jsme velmi rádi, že i my jsme mohli přispět.

za HR oddělení Hana Chadimová

Dar pro Klokánka

Dar pro Klokánka

19. 1. 2023 jsme navštívili zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek Dlouhá Loučka. Předávali jsme jim finanční dar v hodnotě 15 000 Kč, oblečení, plyšáky a telefony. 

Tato zařízení poskytují přechodnou rodinnou péči na místo ústavní, pro ohrožené děti, které se nemohou vrátit do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče – osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby.

Klokánky mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti OSPOD i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci. Klokánky fungují v České republice od roku 2000.

V Klokánku je dětem poskytována rodinná péče. V kompletně zařízeném bytě (3+kk) se střídavě po jednou týdnu starají dvě „tety“ o čtyři děti. Tímto se pro děti stávají určitým pocitem jistoty jenom dvě „tety“, které považují za „své“. „Teta“ se jim věnuje jako v běžné rodině. Vaří, pere, uklízí, vodí je do školky, komunikuje se školou, chodí k lékaři, ale hlavně se jim může plně věnovat a dávat jim dostatek lásky a citu, čehož se mnohdy některým dětem nedostávalo. Tímto jim vytváří velmi podnětné a harmonické prostředí.

Při návštěvě jsme vyslechli různé osudy těchto dětí a jsme velmi rádi, že jsme jim mohli takto udělat radost, aby na chvíli zapomněli na své mnohdy těžké životní peripetie. 

Psí závody 

Dne 18. 9. 2022 se v areálu ZKO Vysoké Mýto pořádal XVIII. ročník agility závodu Sárovecký Fin Cup.

Nejlepší mladý chemik České republiky je z Lounska

Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Ve čtvrtém ročníku celostátního finále se jím stala Jana Spurná ze ZŠ Kryry.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostila 1. června 2016 vrcholné klání mladých chemiků. Žákovského mistrovství se zúčastnilo 37 finalistů ze všech krajů republiky. „V základních kolech soutěžilo letos téměř 12 000 žáků devátých tříd, což je číslo impozantní. Do národního kola postoupili jen ti nejtalentovanější,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Kalenda.

Převod části obchodního závodu

S účinností ke dni 31. března 2016 došlo k převodu části obchodního závodu nazvané CZ distribution business and CEEHQ společnosti Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 46505164, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150331, na společnost:

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, IČ: 04727339, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252762.

Výzkum a vývoj Antagonista TRPA1 pro léčbu bolesti u pacientů s diabetickou neuropatií

Antagonista TRPA1 vyrobený společností Glenmark, první ve své kategorii, přinesl pozitivní data ve studii fáze 2a u pacientů s bolestivou diabetickou neuropatií

17. září 2014: Společnost Glenmark Pharmaceuticals dnes oznámila, že její antagonista TRPA1 (Transient Receptor Potential Ankyrin 1), první svého druhu na světě, přinesl pozitivní data ve studii fáze Phase 2a, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické studii na prokázání vhodnosti koncepce, která byla provedena u pacientů z Evropy a Indie.

Přípravek byl dobře snášen bez známek nežádoucích účinků na CNS či jiných nežádoucích účinků léčiva.

Patrick Keohane, odborný ředitel společnosti Glenmark, uvedl: „Diabetická neuropatie je těžko zvládnutelný chronický klinický stav s omezenými možnostmi léčby. Tato první data o účinnosti a bezpečnosti léku, periferně účinkující nové terapie, jsou povzbudivá a Glenmark se chystá ještě do konce tohoto fiskálního roku přihlásit studii další fázi studie u pacientů s neuropatickou bolestí. Toto oznámení také znovu potvrzuje naši globální vedoucí pozici v oblasti vývoje nových možností léčby bolesti”.

V komentáři k těmto výsledkům Dr. Michael Buschle, vědecký ředitel a vedoucí oddělení biologických léků Glenmark Pharmaceuticals uvedl: “Je to velmi slibné a zkoumaný lék může být užitečný pro řadu různých indikací, což se chystáme prozkoumat ”.

O společnosti Glenmark Pharmaceuticals Ltd

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL) je globální výzkumná integrovaná farmaceutická firma řadící se mezi 80 největších farmaceutických a biotechnických společností světa z pohledu tržeb podle pořadí SCRIP100. Společnost Glenmark přispěla největším dílem k objevu nových molekul NCE a NBE. Glenmark má několik těchto molekul v různých fázích klinického vývoje s primárním zaměřením na záněty, bolest a onkologii. Společnost se významnou měrou podílí na prodeji značkových léků v rozvojových zemích včetně Indie. Její pobočka Glenmark Generics Limited uspokojuje požadavky trhu Spojených států a Západní Evropy.

Další informace poskytnou:

Jason D’Souza / Rajdeep Barooah · Glenmark, Bombaj, Indie · Tel: [+91-22-] 40189919 / 40189993 · Email: corpcomm@glenmarkpharma.com

Kontakt pro možnost zakoupení licence:

Jeff Lange · Glenmark, NJ, US · Tel: 1-201-684-8000/8003 · Email: jeffl@glenmarkpharma.com