Nahlášení podnětu týkajícího se etiky a dodržování předpisů

Ve společnosti Glenmark existuje řada způsobů, jak mohou zaměstnanci sdělit své obavy.

Můžete:

  • Říci o nich svému manažerovi, nebo pokud tak nemůžete udělat
  • Říci o nich jinému manažerovi, kterému důvěřujete, nebo
  • Říci o nich svému zástupci oddělení HR
  • Říci o nich svému kontaktu na pozici Compliance Officer

Pokud máte pocit, že nelze využít žádnou z uvedených možností, společnost Glenmark by i přesto ráda slyšela Vaše obavy a v takovém případě můžete využít Důvěrnou Oznamovací Linku – Ethicsline.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste manažer, kterému byla sdělena obava, měli byste ji bez prodlení předat dále svému zástupci oddělení HR, kontaktu na pozici Compliance Officer nebo skrze Důvěrnou Oznamovací Linku.

Glenmark EthicsLine je bezpečná, online a bezplatná oznamovací linka dostupná v několika jazycích, skrze kterou můžete hlásit obavy týkající se etiky a dodržování předpisů. EthicsLine je spravována nezávislým externím poskytovatelem služeb a umožňuje sdílet obavy důvěrně i anonymně, pokud budete chtít (pro případy, kdy toto místní zákony umožňují).

Chráníme jednotlivce hlásící své obavy v dobré víře, tudíž byste měli mít pocit pohodlí a bezpečí, což umožní hlásit Vaše obavy beze strachu, že s Vámi bude zacházeno ostatními špatně, pokud tak učiníte. Nebudeme totiž tolerovat, a výslovně zakazujeme, negativní zacházení s kýmkoliv, kdo vyjádří své obavy v dobré víře.

EthicsLine společnosti Glenmark je přístupná přes web nebo telefonicky. Ať už využijete online nebo telefonický způsob kontaktu, vždy obdržíte pokyny, jak podat hlášení. Jakmile je hlášení odesláno, bude zaznamenáno a přijato v rámci oddělení Compliance.

Telefonní číslo pro Vaši zem a přístup k online formuláři naleznete pod odkazem:

Nahlaste problém týkající se etiky a dodržování předpisů

Co se stane, když ohlásíte obavy ohledně etiky a dodržování předpisů?

Všechny sdělené obavy jsou posuzovány nezávisle, jsou brány vážně a jsou prováděny v souladu s našimi zásadami vyšetřování – kterými jsou: Přiměřenost, Spravedlivost, Spolehlivost, Legálnost a Neustálá snaha o zlepšení. Toto v souladu s našimi Zásadami interního vyšetřování.

Ochrana oznamovatelů

V souladu s ustanoveními zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) jsou české společnosti skupiny Glenmark – Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., IČ: 46505164, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, a Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., IČ: 04727339, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha (dále jen „Společnosti“) povinny zavést vnitřní oznamovací systém umožňující přijímat oznámení ohledně protiprávních jednání uvedených v Zákoně.

Skupina Glenmark má globální vnitřní oznamovací systém zavedený nezávisle na účinnosti Zákona, nicméně využitelný pro jeho účely. Oznamovatel tedy může využít pro podání oznámení dle Zákona ve vztahu ke Společnostem EthicsLine dostupnou přes výše uvedený odkaz.

Společnostmi určenou příslušnou osobou je EU Compliance Officer. Žádost o osobní oznámení lze učinit skrze EthicsLine nebo na emailovou adresu: Czech.Compliance@glenmarkpharma.com.

Oznámení je taktéž možné podat Ministerstvu spravedlnosti.

Vezměte prosím na vědomí, že s oznámeními, která nesplňují podmínky Zákona, bude nakládáno v souladu s vnitřními předpisy skupiny Glenmark.