Úvod

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. je nadnárodní farmaceutická společnost s vlastním výzkumem a vývojem léků. Celkem 16 výrobních závodů, šest R&D center a síť poboček v 80 zemích světa, zaměstnává více než 14 000 lidí různých národností.

Společnost obchoduje na plně rozvinutých i rozvíjejících se trzích. Svá zastoupení má v zemích Evropské Unie i Spojených státech Amerických. Tyto přísně kontrolované regiony poskytují záruku nad špičkovou kvalitou našich produktů.

V rámci širokých mezinárodních aktivit buduje Glenmark portfolio produktů založené na vlastním výzkumu a vývoji. Nabízí sortiment výrobků pro zdravotní péči, volně prodejných přípravků a léků na předpis. Erudovaní odborníci se zaměřují na oblast zánětů (COPD/astmatu, revmatoidní artritida), metabolických poruch jako je cukrovka či obezita a neuropatických i zánětlivých bolestí. Řada potenciálních léků je ve stádiu preklinického a klinického vývoje.

Ve švýcarském městě Neuchâtel byla v roce 2004 založena dceřiná společnost Glenmark Pharmaceuticals S.A. (GSA), která se stala centrem výzkumu a vývoje biologických léků. Výzkumná laboratoř sídlí v indickém Mahape (Navi Mumbai) a výrobní závod v Goa.

Společnost každým rokem pokračuje ve svém dynamickém růstu, což jí dovoluje expandovat na další trhy.

Mnohaleté zkušenosti a interní kapacity umožňují udržet vysokou kvalitu nabízených produktů, a to při zachování nákladově efektivní politiky.

V roce 2011 byla společnost oceněna jako Nejlepší společnost na rozvíjejících se trzích a získala uznání od respektovaného farmaceutického časopisu SCRIP Best Overall Pipeline 2011.

O nás

Díky investicím do výrobních závodů, vlastnímu výzkumu a vývoji, odbornosti i zkušenostem tisíců svých zaměstnanců, hraje Glenmark významnou roli v TOP 50 světových pharma a biotechnologických společnostech.

Historie firmy Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. se sídly v Praze a Bratislavě se začala psát v roce 2007, kdy koupila 90 procent akcií tuzemské společnosti Medicamenta. Součástí organizace se stal výrobní závod ve Vysokém Mýtě. Ten podléhá certifikaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv a vlastní autorizace pro import z třetích zemí.

Oddělení zajištující kvalitu garantuje chemickou a mikrobiologickou jakost veškeré produkce podle požadavků Evropské unie.

S vědomím společenské odpovědnosti je Glenmark postaven na pilířích integrity, znalostí, respektu a důvěry. Základem hodnot organizace jsou vysoké etické standardy. Pracovitost a odbornost zaměstnanců je jádrem pro růst a směřování společnosti.

Glenmark staví na podpoře kreativity svých zaměstnanců, propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi.

Závod ve Vysokém Mýtě má již 70. letou tradici, kdy v závodě se již od roku 1952 vyrábí léčiva.

Výrobní závod Vysoké Mýto má 125 zaměstnanců a je klíčový pro celý evropský trh. Máme zde oddělení výroby a kvality. Kvalita je právě ta, která je zodpovědná za propouštění léčiv na evropský trh.

Naše vize

Věříme v růst a úspěch společnosti díky rozvíjení dlouhodobých investic do výzkumu a vývoje. Našim cílem je vyvíjet léčiva odpovídající potřebám pacientů a pomáhat při zlepšování jejich zdraví i kvality života.

Odborníkům ve zdravotnictví nabízíme unikátní průlomová farmaka, která mění životy lidí k lepšímu. Usilujeme o léčbu, která je dostupná všem potřebným a usnadňujeme přístup k důležitým lékům.

Naše hodnoty

Prostřednictvím našich výrobků chceme zlepšovat zdraví lidí po celém světě. Za klíč k dosažení našeho cíle považujeme úspěch společnosti, který spolu s respektem k našim partnerům a znalostmi, vede společnost k trvale udržitelnému růstu.

Vzájemná spolupráce i respekt se stali základem naší efektivity. Vztahy budujeme na základě důvěry. Pracujeme s vysokým nasazením a rádi slavíme své úspěchy. Poctivost považujeme za stěžejní pilíř, proto ctíme uzavřené dohody.

Pomáháme

Záleží nám nejen na našich zaměstnancích, partnerech a pacientech, ale na celé společnosti.

Našim cílem v charitativní oblasti je být aktivním dlouhodobým partnerem výjimečných projektů, které se snažíme kontinuálně podporovat. Citlivě reagujeme na potřeby okolí a vycházíme přitom z uznávaných standardů společenské odpovědnosti firem.

Každoročně prostřednictvím Joy of Giving rozvíjíme charitativní činnost. Pravidelně podporujeme a darujeme finanční obnos dětem v Klokánku, dále pak Berenice ve Vysokém Mýtě a také nám je blízký sport, a tak podporujeme místní fotbalový tým. Díky tomu, že máme v závodě laboratoře podporujeme mladé studenty v podobě praxe u nás a také se účastníme soutěže „Mladý chemik“.

V roce 2022 jsme se podíleli i na pomoci pro Ukrajinu.

Společnost Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. realizuje projekt FVE – Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000093, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Certifikace