Výzkum a vývoj Antagonista TRPA1 pro léčbu bolesti u pacientů s diabetickou neuropatií

Antagonista TRPA1 vyrobený společností Glenmark, první ve své kategorii, přinesl pozitivní data ve studii fáze 2a u pacientů s bolestivou diabetickou neuropatií

17. září 2014: Společnost Glenmark Pharmaceuticals dnes oznámila, že její antagonista TRPA1 (Transient Receptor Potential Ankyrin 1), první svého druhu na světě, přinesl pozitivní data ve studii fáze Phase 2a, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované multicentrické studii na prokázání vhodnosti koncepce, která byla provedena u pacientů z Evropy a Indie.

Přípravek byl dobře snášen bez známek nežádoucích účinků na CNS či jiných nežádoucích účinků léčiva.

Patrick Keohane, odborný ředitel společnosti Glenmark, uvedl: „Diabetická neuropatie je těžko zvládnutelný chronický klinický stav s omezenými možnostmi léčby. Tato první data o účinnosti a bezpečnosti léku, periferně účinkující nové terapie, jsou povzbudivá a Glenmark se chystá ještě do konce tohoto fiskálního roku přihlásit studii další fázi studie u pacientů s neuropatickou bolestí. Toto oznámení také znovu potvrzuje naši globální vedoucí pozici v oblasti vývoje nových možností léčby bolesti”.

V komentáři k těmto výsledkům Dr. Michael Buschle, vědecký ředitel a vedoucí oddělení biologických léků Glenmark Pharmaceuticals uvedl: “Je to velmi slibné a zkoumaný lék může být užitečný pro řadu různých indikací, což se chystáme prozkoumat ”.

O společnosti Glenmark Pharmaceuticals Ltd

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (GPL) je globální výzkumná integrovaná farmaceutická firma řadící se mezi 80 největších farmaceutických a biotechnických společností světa z pohledu tržeb podle pořadí SCRIP100. Společnost Glenmark přispěla největším dílem k objevu nových molekul NCE a NBE. Glenmark má několik těchto molekul v různých fázích klinického vývoje s primárním zaměřením na záněty, bolest a onkologii. Společnost se významnou měrou podílí na prodeji značkových léků v rozvojových zemích včetně Indie. Její pobočka Glenmark Generics Limited uspokojuje požadavky trhu Spojených států a Západní Evropy.

Další informace poskytnou:

Jason D’Souza / Rajdeep Barooah · Glenmark, Bombaj, Indie · Tel: [+91-22-] 40189919 / 40189993 · Email: corpcomm@glenmarkpharma.com

Kontakt pro možnost zakoupení licence:

Jeff Lange · Glenmark, NJ, US · Tel: 1-201-684-8000/8003 · Email: jeffl@glenmarkpharma.com