Předání finančního daru Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka

Předání finančního daru Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka

Ve čtvrtek 2. 2. 2023 jsme předali finanční dar v hodnotě 10 000 Kč Záchranné stanici a ekocentru Pasíčka. Tato organizace zvítězila v anketě mezi zaměstnanci, kteří svými hlasy rozhodli, že dar poputuje do záchranné stanice. Peníze se podařilo vybrat na vánočním večírku v tombole, kdy každý, kdo si koupil lístek, přispěl na dobrou věc. Dodatečně tedy všem moc děkujeme. 

Ve stanici byli za finanční příspěvek moc vděční. Pracovník stanice nám ochotně vyprávěl, jaká je vlastně práce v takovém zařízení a také nás provedl po areálu. Hlavním cílem organizace je zachraňovat nemocná, zraněná nebo týraná zvířata na území Pardubického kraje, a pokud je to možné, vracet je zpět do volné přírody. Areál záchranné stanice je zařízením Českého svazu ochránců přírody a nachází se poblíž obce Bor u Skutče. Jeho součástí je i veřejnosti přístupná expozice zvířat žijících na území ČR. Stanice se zaměřuje i na ekovýchovu dětí a mládeže, nabízí různé zážitkové a vzdělávací programy. Nejrozšířenější část pacientů zařízení tvoří zástupci ptačí říše. Pro ně je zde vybudováno zázemí v podobě voliér, které jsou rozděleny na léčebné komory, kde jsou umisťována zvířata po provedení různých zákroků a to od spojení zlomené kosti za pomoci drátu, až po umisťování osiřelých mláďat u adoptivních rodičů tvořených trvale handicapovanými zvířaty. Navazujícím zařízením jsou rehabilitační rozletové voliéry, kam se jedinci umisťují po vyléčení, například proto, aby rozhýbali operované křídlo, nebo se naučili lovit. Rozletové voliéry jsou různých typů. Od voliér pro sovy, přes dravce až po vodní a brodivé ptactvo. Součástí areálu je i centrální budova, která disponuje ošetřovnou, místnostmi pro intenzivní péči, přípravnou krmení, sklady a kanceláří. Stanice každoročně zachrání kolem 1800 zvířat a nadpoloviční většinu z nich se podaří vrátit zpět do volné přírody. Každoročně sem zavítá přes 10 000 návštěvníků, kteří se zde, kromě expozice trvale handicapovaných zvířat, mohou projít i po dvou naučných stezkách nazvaných – Brána do pravěku a Naučná stezka Pasíčka. Jelikož je stanice nezisková, nestátní organizace, jsou zde velmi rádi za každou pomoc, ať již ve formě finanční, materiální, adoptivní nebo dobrovolnické. Každý, kdo chce, může tedy pomoci a jsme velmi rádi, že i my jsme mohli přispět.

za HR oddělení Hana Chadimová