Joy of giving 2023 – Domčův sen

2. září jsme se za společnost Glenmark zúčastnili krásné akce Dominikův sen. Tato charitativní akce byla součástí Joy Of Giving, Glenmark daroval 10 000,- Kč nadaci Krtek, který pomáhá svou činností onkologicky nemocným dětem a jejich rodičům.

Domčův sen je vzpomínková akce na 12letého Dominika, který zemřel na rakovinu mozku. Byl fotbalistou a během léčby chtěl jediné – podpořit nadaci Krtek, která pomáhá takto nemocným dětem.

5. ročník akce úspěšně navazuje na předcházející ročníky, které mimo jiné přinesly vysokou sportovní úroveň a bohatý doprovodný program. Všech těchto akcí se zúčastnilo mnoho diváků a osobností z oblasti veřejného života a sportu.

Po celou dobu akce jsme prezentovali Alfasilver, což je zdravotnický prostředek k ošetření drobných ran a poranění jako první pomoc pro mladé sportovce. A nejen pro ně.

Jsme velmi rádi, že Glenmark byl součástí krásné a potřebné akce. Onkologické problémy, zejména u dětí, jsou důležitým tématem.

Krásné jsou hlavní vize organizátorů charitativní akce Domčův sen:

  • Plníme sen malého kluka, který nedostal šanci jej uskutečnit. Realizujeme myšlenku, která se zrodila v hlavě mladého onkologického pacienta Dominika.
  • Zapojujeme mladé sportovce do charitativní činnosti.
  • Šíříme povědomí o NFDO Krtek a podporujeme jeho činnost.
  • Milujeme sport a jeho prostřednictvím pomáháme.

Tvořivé odpoledne s Glenmarkem

Area Západ v rámci projektu Joy of giving zrealizovala „Tvořivého odpoledne s Glenmarkem „ v Domově pro seniory Na Zátiší v Rakovníku.

Náš tým se rozhodl obdarovat finančním darem domov seniorů a protože jsme tým velmi společenský, domluvili jsme si s klienty společné odpoledne.

Doba adventní vybízí k setkávání, rozjímání u koled a povídání u svařeného vína. Tak jsme k tomu přidali ještě  tvoření vánočních dekorací a výzdoby.

Nakonec se z toho vyklubalo moc pěkné odpoledne a obdarovaní jsme byli všichni. Babičky a dědečkové povídali, vyráběli a těšili se z naší společnosti a my jsme pomáhali, dostávali rady do života a především si uvědomovali s jakou pokorou a nadhledem se dá na život nahlížet. Každý z nás měl svěřený stůl s několika klienty a co se dá za jedno odpoledne vytvořit můžete vidět na fotkách.

Nakonec finanční dar byl nezanedbatelný vedlejší produkt. Největší radost byla z „tvořivého odpoledne“ a společně stráveného času. Je možné, že budeme za babičkami muset znovu, je to návykové J.

Za možnost strávit krásné odpoledne děkují Glenmarku nejen klienti a personál Domova Na Zátiší, ale i Area Západ.

Čeští kolegové připravili program pro klienty domova pro seniory

V pondělí 20. března odjeli naši kolegové v rámci Joy of Giving  do domova seniorů  v Ústí nad Orlicí.

Glenmark uspořádal sbírku na podporu Ukrajiny

S dojetím nad událostmi posledních dní na Ukrajině a s touhou pomoci zorganizoval náš český tým sbírku pro lidi z Ukrajiny.

Chráněné bydlení Betany Boskovice

Jako každoročně, i letos jsme v předvánočním čase navázali na krásnou tradici společnosti Joy Of Giving. Snažíme se být užiteční vybranou činností a finančním darem.

Glenmark CZ věnuje analgetika a antibiotika pro Ukrajinu

Farmaceutická firma Glenmark připojila do humanitární pomoci Ukrajině svůj dar v podobě potřebných antibiotik a léků na bolest a horečku.

Dětské krizové centrum

Cíl, který spojuje naše české kolegy, je pomáhat místním komunitám prostřednictvím osobního zapojení, aktivit a darování. Tým se cítí neuvěřitelně nadšený z Joy of Giving a věří, že filantropické aktivity dávají jejich životům i životům ostatních větší smysl.

Tento měsíc naše česká kancelář podporuje Dětské krizové centrum. Dětské krizové centrum, založené v Praze v roce 1992, zůstává jedinou institucí v zemi, která poskytuje specializované služby pro týrané a sexuálně zneužívané děti. Aby jim centrum pomohlo vyrovnat se s traumatem a vrátit se do každodenního života, provozuje bezplatnou linku pomoci a aktivity v oblasti prevence, intervence, diagnostiky a terapie. Její personál tvoří psychologové, terapeuti a sociální pracovníci ve spolupráci s dětskými lékaři, dětskými psychiatry, gynekology a sexuology.

Dětské krizové centrum se v roce 2022 stěhuje a naši čeští kolegové shánějí prostředky na nákup vybavení do nových terapeutických místností pro děti.

 

A goal that unites our Czech colleagues is helping local communities through personal involvement, activities and gifting. The team feels incredibly passionate about Joy of Giving, believing that philanthropic activities give their lives and the lives of others a greater purpose.

This month, our Czech business is supporting The Children’s Crisis Center. Established in Prague in 1992, The Children’s Crisis Center remains the only institution in the country to provide specialised services for abused and sexually abused children. To help them deal with trauma and return to everyday life, the centre runs a free helpline and activities around prevention, intervention, diagnosis and therapy. Its staff consists of psychologists, therapists and social workers in cooperation with paediatricians, child psychiatrists, gynaecologists and sexologists.

The Children’s Crisis Center is relocating in 2022, and our Czech colleagues are raising funds to buy equipment for new therapy rooms for the children.

 

 

Glenmark podpořil hospic Dobrého pastýře v Čerčanech

Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech poskytuje specializovanou paliativní péči v lůžkovém i domácím prostředí pacienta. Jeho cílem je zmírnit bolest a další tělesné a duševní utrpení, zachovat pacientovu důstojnost a podpořit jeho blízké.

Tři hospic

Společnost Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. se letos rozhodla věnovat TŘI, z.ú. příspěvek ve výši 20.000 Kč určený k dofinancování vybavení (polohovacích lůžek a polohovacího křesla) do hospice.

NA VŠEM ZÁLEŽÍ

Když má nevyléčitelně nemocný člověk před sebou už jen pár dní, týdnů či měsíců života, záleží úplně na všem, co prožívá, na drobnostech i zásadních věcech, a to jak na úrovni sociální, psychické či duchovní, tak na úrovni fyzické. Věděli jste, že většina ležících terminálních pacientů, jež jedí už jen pomálu, chce cítit plnou dobrou sladkou chuť kaše, i když z ní sní jen lžičku? A že i když vypadají, že spí, vnímají vaši přítomnost, slyší vaše slova?

Paliativní a hospicová péče je o citlivém přístupu k pacientovi, neutlumuje ho, pouze mu ulevuje od bolesti, dušnosti a dalších příznaků umírání. Přesné dávkování léků, aby pomohly, ale neuškodily, případně neměly vliv na vědomí pacienta, aby ten mohl poslední okamžiky svého života strávit plnohodnotně a důstojně, je bez kvalitních zdravotnických přístrojů a vybavení velmi těžké. Kvalitu života nevyléčitelně nemocných pacientů lze vylepšit nejen správnou medikací, blahodárnou nutriční terapií a nenahraditelnou laskavou přítomností blízkých, ale také prostřednictvím používání vhodných kompenzačních pomůcek. Jedná-li se o pacienta ležícího, tak polohovací postel s antidekubitní matrací je pro něj celým světem, musí být dokonalá, aby mu bylo příjemně, cítil se bezpečně, aby ve svém světě mohl bezbolestně jíst, spát, přijímat návštěvy…Pokud mu nemoc ještě nevzala všechny síly, a mohl by se projít, avšak bez přídavného kyslíku udělá krok, maximálně dva, lehký přenosný koncentrátor kyslíku mu umožní ještě jednou vyjít do své zahrady, pozdravit svého souseda, polohovací křeslo mu zas umožní, aby byl s pomocí našeho personálu do zahrady dopraven, stejně tak může posloužit i mobilní polohovací lůžko…

Hospic Dobrého Pastýře provozován nestátní neziskovou organizací TŘI, z.ú. pečuje o pacienty v terminální fáze jejich nevyléčitelného zejména onkologického onemocnění. Péče o umírající probíhá jak v samotném lůžkovém hospici v Čerčanech, tak v domácím prostředí pacientů, kteří se rozhodli poslední okamžiky svého života strávit doma se svými blízkými. Hospicová péče není v ČR systémově financovaná, o dotace ze státní správy se hospice každoročně ucházejí, nebylo by možné kvalitní paliativní péči poskytovat bez finanční podpory měst, městských částí, obcí, nadací, nadačních fondů, církví, právnických a fyzických osob.

Společnost Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o. se letos rozhodla věnovat TŘI, z.ú. příspěvek ve výši 20.000 Kč určený k dofinancování vybavení (polohovacích lůžek a polohovacího křesla) do hospice. Budiž všem, kteří se na příspěvku podíleli, dopřáno pocítit alespoň zlomek krásy a pohody, kterou díky těmto pomocníkům pacienti čerčanského hospice prožijí. Srdečně děkujeme.

Glenmark připravil hezké vánoce dětem a jejich maminkám v Azylovém domě v Berouně

Azylový dům v Berouně poskytuje přechodné bydlení a sociální služby nezletilým a jejich matkám, ale i samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé a krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení.