Čeští kolegové připravili program pro klienty domova pro seniory

V pondělí 20. března odjeli naši kolegové v rámci Joy of Giving  do domova seniorů  v Ústí nad Orlicí. Při této příležitosti jsme věnovali finanční částku 1000 USD na polohovací zařízení. Kolegové pak strávili s klienty celý den a připravili pro ně bohatý program. Uspořádali koncert dechové hudby Koronavanka a připravili občerstvení. Následovala procházka po okolí. Jsme rádi, že jsme klienty Domova senior v Ústí nad Orlicí  mohli podpořit a strávit s nimi příjemný den, který udělal radost nejen jim, ale i nám.

Czech colleagues plan a day programme for retirement home residents

On Monday 20th of March our colleagues went to the retirement home in Ústí nad Orlicí as a part of JOG. On this occasion, we donated an amount of money 1000USD for a positioning device. The colleagues then spent the whole day with the clients and prepared a lively program for them. They organized a concert by the Koronavanka brass band and prepared refreshments. This was followed by a walk around the neighborhood. We are glad that we were able to support them and spend a pleasant day with them, which made not only them but also us happy.