Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o.
City Tower (3. podlaží)
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
Tel.: +420 227 629 511
DIČ/VAT: CZ04727339
IČO: 047 27 339, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252762
Kodex Glenmarku
Nahlášení podnětu týkajícího se etiky a dodržování předpisů

Obecné dotazy:
recepce@glenmarkpharma.com

Dotazy a informace medicínského charakteru:
Czech.PVG@glenmarkpharma.com

Výběrová řízení na léčiva:
objednavky@glenmarkpharma.com

Hlášení nežádoucích účinků:
Czech.PVG@glenmarkpharma.com