Chráněné bydlení Betany Boskovice

Jako každoročně, i letos jsme v předvánočním čase navázali na krásnou tradici společnosti Joy Of Giving. Snažíme se být užiteční vybranou činností a finančním darem.

V rámci iniciativy JOG náš šestičlenný tým dne 22. listopadu navštívil chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny Betany Boskovice.

Chráněné bydlení Betany Boskovice je pobytová sociální služba, která pomáhá lidem ve věku od 16 do 64 let s mentálním postižením lehkého a středního stupně nebo v jeho kombinaci s tělesným postižením.

Betany Boskovice pomáhá lidem, kteří chtějí žít v rámci svých možností plnohodnotný život a být samostatní stejně jako lidé v jejich okolí. Lidem, jejichž prioritou je zvládnout péči o sebe a o svoji domácnost. Lidem, kteří chtějí být v kontaktu s okolním světem, komunikovat s blízkými, navštěvovat společenské i kulturní akce a věnovat se všemu, co je zajímá. Lidem, kteří mají také právo být šťastní.

Sociálně terapeutické dílny Betany Boskovice jsou také určeny dospělým s mentálním postižením lehkého a středního stupně a s kombinovaným postižením, kteří jsou v produktivním věku. Mají ukončenou povinnou školní docházku, ale nemohou se v důsledku svého znevýhodnění ucházet o běžnou práci na otevřeném ani chráněném trhu práce. Těmto lidem dílny poskytují bezpečné zázemí pro rozvíjení jejich sociálních a pracovních dovedností a zdokonalování sebe samých.

Betany Boskovice nás uvítal vedoucí služby pan Mgr. David Zachoval a ochotně provedl celým zařízením. Za poutavého výkladu jsme procházeli keramickou, šicí, pracovní a údržbářskou dílnou a byli příjemně překvapeni jejich výrobky. S obdivem k zaměstnancům a pokorou k uživatelům jsme nahlédli také do chráněného bydlení. Během procházky areálem jsme již vzbudili zvědavost klientů, mile nás zdravili a radostně očekávali zpestření dnešního dne.

Po úvodní půlhodince jsme se přesunuli do dílen a společně s přítomnými ženami a muži se pustili do tvoření adventních dekorací. Krásnou vánoční atmosféru navodila vůně jehličí a doplnily vánoční melodie. Bylo příjemné na jeden pracovní den trochu zpomalit a věnovat čas a energii těmto lidem. Jsou vděční za každé vlídné slovo, projevený zájem, laskavý úsměv i pochvalu. Mají upřímnou radost z maličkostí i úplně obyčejných věcí. Tito lidé chtějí pracovat a cítit se užiteční. Potřebují však mít pravidelný a vyhovující režim, klidnou atmosféru a jistotu. Tu jim přinášejí lidé, kteří jsou poblíž nich a chápou je. Chráněné bydlení a dílny Betany jsou pro ně bezpečným prostředím. Zde se cítí dobře a nejsou sami.

Společnými silami jsme s klienty vytvořili krásné truhlíky, adventní věnce a další dekorace pro nastávající vánoční čas. Zasmáli jsme se, popovídali si a vzájemně se inspirovali. Tvořivé dopoledne jsme zakončili společným obědem.

V Betany k nám byli všichni moc milí a přátelští. Troufám si říct, že pro ně byla naše návštěva příjemným zpestřením. Stejně tak pro nás nezapomenutelnou a obohacující zkušeností.

Za společnost Glenmark jsme tu přiložili ruku k dílu při výrobě dekorací určených pro vánoční jarmarky, strávili čas s vděčnými lidmi a finančním darem přispěli na materiál na další tvoření v terapeutických dílnách.

Kromě krásných dárků na památku jsme odjeli s dobrým pocitem a správně srovnanými hodnotami.