Odpovědnost

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. je celosvětově působící nadnárodní integrovaná farmaceutická společnost s vlastní výzkumnou a vývojovou základnou. Má 14 výrobních závodů ve čtyřech zemích a 6 R&D center. Zaměstnává více než 10 400 lidí ve více než 80 zemích a obchoduje i na plně rozvinutých a přísně kontrolovaných trzích, jako v USA či ve státech Evropské Unie.

Naše vize

Věříme v růst a úspěch společnosti díky rozvíjení dlouhodobých investic do výzkumu a vývoje. Našim cílem je vyvíjet léčiva odpovídající potřebám pacientů a pomáhat při zlepšování jejich zdraví i kvality života.

Naše hodnoty

Prostřednictvím našich výrobků chceme zlepšovat zdraví lidí po celém světě. Za klíč k dosažení našeho cíle považujeme úspěch společnosti, který spolu s respektem k našim partnerům a znalostmi, vede společnost k trvale udržitelnému růstu.

Kosmetika

Pomáháme

Záleží nám nejen na našich zaměstnancích, partnerech a pacientech, ale na celé společnosti. Našim cílem v charitativní oblasti je být aktivním dlouhodobým partnerem výjimečných projektů, které se snažíme kontinuálně podporovat. Citlivě reagujeme na potřeby okolí a vycházíme přitom z uznávaných standardů společenské odpovědnosti firem.

Napište nám

Naše galerie

Glenmark Pharmaceuticals Ltd. je celosvětově působící nadnárodní integrovaná farmaceutická společnost s vlastní výzkumnou a vývojovou základnou. Má 14 výrobních závodů ve čtyřech zemích a 6 R&D center. Zaměstnává více než 10 400 lidí ve více než 80 zemích a obchoduje i na plně rozvinutých a přísně kontrolovaných trzích, jako v USA či ve státech Evropské Unie.