Sunitinib

Onkologie

lék na předpis

Účinné látky: sunitinib

Popis přípravku

Sunitinib Glenmark obsahuje léčivou látku sunitinib, což je inhibitor proteinkinázy. Je určený k léčbě nádorového onemocnění. Omezuje aktivitu zvláštní skupiny bílkovin, o nichž je známo, že se podílejí na růstu a šíření nádorových buněk. Sunitinib Glenmark se používá k léčbě dospělých pacientů s následujícími typy nádoru: – Gastrointestinální stromální tumor (GIST), typ nádoru žaludku a střev po selhání léčby imatinibem (jiný lék k léčbě nádorů) nebo pokud nemůžete imatinib užívat. – Metastazující renální karcinom (MRCC), typ nádoru ledvin, který se šíří do jiných částí těla. – Pankreatické neuroendokrinní nádory (pNET), (nádory z buněk slinivky břišní, které tvoří hormony), které se zvětšily nebo nemohou být odstraněny chirurgicky. Pokud máte jakékoli otázky týkající se toho, jak přípravek Sunitinib Glenmark účinkuje, nebo proč Vám byl předepsán, zeptejte se svého lékaře.

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
12.5 mg30SPCPIL
25 mg30SPCPIL
50 mg30SPCPIL