Lenalidomide

Onkologie

lék na předpis

Popis přípravku

Lenalidomide Glenmark obsahuje léčivou látku lenalidomid. Tento přípravek patří ke skupině léků, které ovlivňují činnost imunitního systému (obranyschopnost).

Lenalidomide Glenmark se používá u dospělých k léčbě:

  • Mnohočetného myelomu
  • Myelodysplastických syndromů
  • Lymfomu z plášťových buněk
  • Folikulárního lymfomu

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
5 mg7, 21SPCPIL
10 mg7, 21SPCPIL
15 mg7, 21SPCPIL
25 mg7, 21SPCPIL