Alfasilver sprej

Bezbolestné ošetření akutních a chronických ran

zdravotnický prostředek

Obsažené látky: ionizované stříbro, mikronizovaný zeolit

Popis přípravku

Indikační skupina:
Minerální prášek na bázi křemičitanů s charakteristickými absorpčními látkami a s 2,5% obsahem ionizovaného stříbra.

Popis přípravku:
Používá se na ošetření ran, odřenin, popálenin menšího rozsahu, kožních poranění, proleženin a podobně. Umožňuje udržet pod kontrolou zánětlivé výpotky tím, že udržuje okolní prostředí čisté, což napomáhá přirozenému průběhu hojení a ošetřenou oblast chrání před množením bakterií. Přípravek přilne k místu, na nějž byl aplikován, nesklouzne z něj a lze ho snadno odstranit např. fyziologickým roztokem. V případě potřeby překryjte ránu ošetřenou tímto prostředkem sterilní gázou nebo prodyšným obvazem. Tento výrobek neobsahuje žádnou složku získanou ze zvířecích tkání (kolageny, keratiny, elastiny atd.).

Způsob použití:
Před použitím přípravku ránu očistěte od mechanických nečistot. Lahvičku před použitím protřepejte a držte ji přitom ve svislé poloze. Rozprašovač lehce stiskněte a zamiřte postřik přímo do místa určeného k ošetření, aniž byste přípravek nechali rozptylovat se zbytečně do vzduchu. Vyvarujte se možných rizik spojených s hořlavostí přípravku. Rozprašujte krátkými stisky a vyhněte se postřikům velkých dávek. Dle potřeby aplikaci opakujte dvakrát za den. NEUŽÍVAT VNITŘNĚ!

Upozornění:
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem a bude-li zahřátá, může vybuchnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nejsou známé žádné nežádoucí účinky v reakci na složky tohoto přípravku.

Alfasilver je zdravotnický prostředek III. třídy.

Aktuálně dostupná balení v ČR

Balení Status
50 mlzdravotnický prostředek
125ml