Převod části obchodního závodu

S účinností ke dni 31. března 2016 došlo k převodu části obchodního závodu nazvané CZ distribution business and CEEHQ společnosti Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 46505164, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150331, na společnost:

Glenmark Pharmaceuticals Distribution s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 78 Praha 4, IČ: 04727339, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252762.