lék na předpis

Icatibant

EZETIMIBE

<h1 class=”product-title” style=”text-align: center;”>EZETIMIBE GLENMARK</h1>
<h3 style=”text-align: center;”></h3>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>


<h4 style=”text-align: center;”>lék na předpis</h4>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

<p style=”text-align: left;”>Účinné látky: Ezetimib</p>

Popis přípravku

Přípravek Ezetimibe Glenmark je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu.

Přípravek Ezetimibe Glenmark snižuje hladiny celkového cholesterolu, „špatného“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových látek nazývaných triacylglyceroly v krvi. Přípravek Ezetimibe Glenmark navíc zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu). Ezetimib, léčivá látka přípravku Ezetimibe Glenmark, snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu. Přípravek Ezetimibe Glenmark zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol vytvářený Vaším tělem. Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Váš celkový cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.


<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
10 mg30 tblSPCPIL
10 mg100 tblSPCPIL

IMATINIB GLENMARK 100 MG, 400 MG

<h1 class=”product-title” style=”text-align: center;”>IMATINIB</h1>
<h3 style=”text-align: center;”>Chronická myeloidní leukémie</h3>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>


<h4 style=”text-align: center;”>lék na předpis</h4>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

<p style=”text-align: left;”>Účinné látky: imatinib</p>

Popis přípravku

Imatinib Glenmark je indikován k léčbě:

 • dětských pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom (bcr-abl) pozitivní (Ph+) chronickou myeloidní leukemií (CML), u kterých není transplantace kostní dřeně považována za léčbu první volby.
 • dětských pacientů s Ph+ CML s chronickou fází onemocnění, u kterých selhala léčba interferonem-alfa, nebo kteří jsou v akcelerované fázi onemocnění nebo blastické krizi.
 • dospělých a dětských pacientů s Ph+ CML v blastické krizi.
 • dospělých a dětských pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromozom pozitivní akutní lymfatickou leukemií (Ph+ ALL) doplněnou chemoterapií.
 • dospělých pacientů s recidivující nebo refrakterní Ph+ ALL jako monoterapie.
 • dospělých pacientů s myelodysplastickým/myeloproliferativním onemocněním (MDS/MPD) spojeným se změnou genu receptoru pro růstový faktor krevních destiček (PDGFR).
 • dospělých pacientů se syndromem pokročilé hypereozinofilie (HES) a/nebo chronickou eozinofilní leukemií (CEL) s přeskupením FIP1L1-PDGFRα. Účinek imatinibu na výsledek transplantace kostní dřeně nebyl stanoven.
 • Imatinib je indikován k léčbě dospělých pacientů s inoperabilním dermatofibrosarkomem protuberans (DFSP) a dospělých pacientů s rekurentním a/nebo metastatickým DFSP, kteří nejsou způsobilí operace.

U dospělých a dětských pacientů je účinnost imatinibu hodnocena podle stupně celkové hematologické a cytogenetické odpovědi a přežívání bez progrese onemocnění u CML, podle stupně hematologické a cytogenetické odpovědi u Ph+ ALL, MDS/MPD, podle stupně hematologické odpovědi u HES/CEL a DFSP. Zkušenosti s imatinibem pacientů s MDS/MPD spojeným se změnou genu receptoru PDGFR jsou velmi omezené. Kromě nově diagnostikované chronické fáze CML nejsou k dispozici žádné kontrolované studie, které by prokázaly klinický přínos nebo prodloužené přežití u těchto uvedených onemocnění.


<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
100 mg60 tblSPCPIL
400 mg30 tblSPCPIL

DUTASTERIDE / TAMSULOSIN

<h1 class=”product-title” style=”text-align: center;”>DUTASTERIDE/TAMSULOSIN GLENMARK</h1>
<h3 style=”text-align: center;”></h3>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>


<h4 style=”text-align: center;”>lék na předpis</h4>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

<p style=”text-align: left;”>Účinné látky: dutasteridum / tamsulosini hydrochloridum</p>

Popis přípravku

Léčba středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP). Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až těžkými příznaky BHP.


<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
0,5MG 0,4MGCPS DUR 90SPCPIL

DESLORATADINE

<h1 class=”product-title” style=”text-align: center;”>DESLORATADINE GLENMARK</h1>
<h3 style=”text-align: center;”></h3>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>


<h4 style=”text-align: center;”>lék na předpis</h4>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

<p style=”text-align: left;”>Účinné látky: Desloratadinum</p>

Popis přípravku

Přípravek Desloratadine Glenmark je indikován k léčbě dospělých a dospívajících od 12 let věku ke zmírnění příznaků spojených:

 • s alergickou rýmou
 • s urtikárií

<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
5 mg50 tblSPCPIL
5 mg100 tblSPCPIL

TADOGLEN

<h1 class=”product-title” style=”text-align: center;”>TADOGLEN 50 MG/12,5 MG/200 MG, 100 MG/25 MG/20 MG, 15 MG/37,5 MG/200 MG A 200 MG/50 MG/200 MG</h1>
<h3 style=”text-align: center;”>Parkinsonova nemoc</h3>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>


<h4 style=”text-align: center;”>lék na předpis</h4>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

<p style=”text-align: left;”>Účinné látky: levodopa, karbidopa a entakapon </p>

Popis přípravku

 • Tadoglen se používá k léčbě Parkinsonovy nemoci.  Parkinsonovu nemoc způsobuje nízké hladiny látky zvané dopamin v mozku. 
 • Levodopa zvyšuje množství dopaminu a tím snižuje příznaky Parkinsonovy nemoci. 
 • Karbidopa a entakapon posilují antiparkinsonický účinek levodopy.

<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
50 mg / 12,5 mg / 200 mg10, 30, 100, 130, 175, 250SPCPIL
100 mg / 25 mg / 200 mg10, 30, 100, 130, 175, 250SPCPIL
150 mg / 37,5 mg / 200 mg10, 30, 100, 130, 175, 250SPCPIL
200 mg / 50 mg / 200 mg10, 30, 100, 130, 175, 250SPCPIL

Klabax

Calcii Carbonici 1000

<h1 class=”product-title” style=”text-align: center;”>CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA</h1>
<h3 style=”text-align: center;”>Hypokalcémie</h3>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>


<h4 style=”text-align: center;”>lék na předpis</h4>
<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

<p style=”text-align: left;”>Účinné látky: calcii carbonas</p>

Popis přípravku

Nutriční hypokalcémie, zvýšená potřeba vápníku v závislosti na věku.

Přípravek je indikován k preventivnímu i terapeutickému použití při těchto stavech a poruchách: těhotenství a kojení, hojení fraktur, zmírnění traumatických stavů při nedostatečném přívodu vápníku. Dále prevence fraktur u starších osob (současné podávání vitamínu D), dlouhodobé podávání kortikoidů, poruchy vápníkového metabolismu, osteoporóza, osteomalacie, rachitis, renální osteodystrofie, alergické choroby zakódované geneticky (atopický ekzém, zvýšená nervosvalová dráždivost), alergická nasofaryngitis, dermatózy, parestézie, tetanie, laryngospasmus.

Přípravek je indikován u dospělých, dětí i adolescentů.


<div class=”content-wrapper”>
<div class=”padded-wrapper text-block”></div>
</div>

Aktuálně dostupná balení v ČR

Síla Balení SPC Příbalová informace
500 mg1000 tbl.SPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.

 

Bilastine

SITAGLIPTIN / METFORMIN