TEMOZOLOMIDE GLENMARK 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg TVRDÉ TOBOLKY/SÁČKY

Multiformní glioblastom, maligní gliom

Účinné látky

temozolomidum

Popis přípravku

Přípravek Temozolomide Glenmark obsahuje léčivou látku zvanou temozolomid. Toto léčivo je protinádorovou látkou.

Temozolomide Glenmark se používá k léčbě specifických forem mozkových nádorů:
- u dospělých s nově diagnostikovaným multiformním glioblastomem. Temozolomide Glenmark se používá nejprve v kombinaci s léčbou ozařováním (souběžná fáze léčby) a následně samostatně (monoterapeutická fáze léčby).
- u dětí ve věku 3 let a starších a u dospělých pacientů s maligním gliomem, jako je multiformní glioblastom nebo anaplastický astrocytom. Temozolomide Glenmark se u těchto nádorů používá, jestliže se tyto nádory objeví znovu nebo se po standardní léčbě zhorší.

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
20 mg5 tblSPCPIL
100 mg5 tblSPCPIL
140 mg5 tblSPCPIL
180 mg5 tblSPCPIL
250 mg5 tblSPCPIL
20 mg5 sáčkůSPCPIL
100 mg5 sáčkůSPCPIL
140 mg5 sáčkůSPCPIL
180 mg5 sáčkůSPCPIL
250 mg5 sáčkůSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.