Pemetrexed Glenmark 100 mg, 500 mg

Karcinom plic

Účinné látky

pemetrexed

Popis přípravku


Maligní mezoteliom pleury
Přípravek Pemetrexed Glenmark je v kombinaci s cisplatinou indikován k léčbě pacientů bez předchozí chemoterapie s neresekovatelným maligním mezoteliomem pleury.

Nemalobuněčný karcinom plic
Přípravek Pemetrexed Glenmark je v kombinaci s cisplatinou indikován v první linii k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk .
Přípravek Pemetrexed Glenmark je indikován jako monoterapie k udržovací léčbě lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk u pacientů, u kterých po chemoterapii založené na platině nedošlo k bezprostřední progresi onemocnění.
Přípravek Pemetrexed Glenmark je indikován ve druhé linii jako monoterapie k léčbě pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk.

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
100 mg1 ks IVN INF PLV CSLSPCPIL
500 mg1 ks IVN INF PLV CSLSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.