MEMANTINE GLENMARK 10 mg, 20 mg

Demence Alzheimerova typu

Účinné látky

Memantini hydrochloridum

Popis přípravku

Memantine Glenmark patří do skupiny přípravků užívaných k léčbě demence. Ztráta paměti u Alzheimerovy nemoci nastává vlivem poruchy přenosu signálů v mozku. Mozek obsahuje tzv. Nmethyl-D-aspartátové (NMDA) receptory, které zprostředkovávají přenos nervových vzruchů důležitých pro učení a paměť. Memantine Glenmark patří do skupiny léčiv nazývaných antagonisté NMDA receptorů. Memantine Glenmark ovlivňuje tyto NMDA receptory a zlepšuje tak přenos nervových signálů a paměť.

Memantine Glenmark se používá k léčbě pacientů se středně těžkou až těžkou Alzheimerovou nemocí.

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
10 mg56 tblSPCPIL
20 mg28 tblSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.