FAYTON 4 MG/5 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK

Prevence kostních příhod

Účinné látky

Acidum zoledronicum

Popis přípravku

Léčivou látkou obsaženou v přípravku FAYTON 4 mg/5 ml koncentrát pro infusní roztok je kyselina zoledronová, která patří do skupiny látek nazývaných bisfosfonáty. Kyselina zoledronová působí tak, že se sama naváže v kostech a zpomaluje rychlost přeměny kostí.

Používá se:
- K prevenci kostních komplikací, například zlomenin, u dospělých pacientů s kostními metastázami (rozsev nádoru z původního místa do kosti).
- Ke snížení množství kalcia (vápníku) v krvi u dospělých pacientů s příliš vysokou hladinou kalcia vyvolanou nádorovým onemocněním. Nádory mohou zrychlit normální přeměnu kostí takovým způsobem, že je uvolňování kalcia z kostí zvýšeno. Tento stav je známý jako hyperkalcemie vyvolaná nádorem (TIH).

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
4 mg/5 ml koncentrát1 lahvička (5 ml)SPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.