Arionex 50 mg, 100 mg potahované tablety

Vysoký krevní tlak

Účinné látky

losartanum kalicum

Popis přípravku

Losartan patří do skupiny léčiv známých jako antagonisté receptoru angiotensinu II. Angiotensin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v krevních cévách a způsobuje jejich stažení. Tento proces vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan brání navázání angiotensinu II na tyto receptory, a umožňuje tak relaxaci krevních cév s následným snížením krevního tlaku. Losartan zpomaluje zhoršování funkce ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu.

Přípravek Arionex se používá:
- k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenze);
- k ochraně ledvin u pacientů s diabetem 2. typu hypertenzního charakteru s laboratorně průkaznými známkami narušené funkce ledvin a proteinurie ≥0,5 g denně (stav, kdy moč obsahuje abnormální množství proteinů);
- k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním, kdy lékař nepovažuje za vhodnou léčbu specifickými léky nazývanými inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory, léčivo používané ke snížení vysokého krevního tlaku). Přecházet na losartan se nedoporučuje v případě, že bylo vaše srdeční selhání stabilizováno léčbou ACE inhibitory;
- u pacientů s vysokým krevním tlakem a ztluštěním levé komory se u přípravku Arionex prokázala schopnost snižovat riziko cévní mozkové příhody („indikace LIFE“)

Aktuálně dostupná balení v ČR

SílaMnožstvíSPCPříbalová informace
50 mg28 tblSPCPIL
50 mg98 tblSPCPIL
100 mg28 tblSPCPIL

Seznam všech registrovaných balení naleznete zde.