Hlášení nežádoucích účinků

Vyplněním a odesláním formuláře hlášení nežádoucích účinků souhlasíte se zpracováním osobních údajů zejména e-mail, jméno, příjmení, telefon (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, IČO: 46505164, zapsaná v obchodním rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 150331 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro výkonu farmakovigilančních povinností podle právních předpisů, a to na dobu neurčitou, tj. doby žádosti o likvidaci osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese správce požadovat likvidaci osobních údajů, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, atd.. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Hvězdička (*) označuje povinná pole.

Kontakt na lékaře

Jste-li pacient, uveďte kontakt na lékaře, který Vás léčil, když se u Vás nežádoucí účinek objevil.

Informace o léku

Uveďte, kterého léku se událost týká.

Kontaktní údaje


V případě doplňujících informací budeme Vás nebo Vašeho ošetřujícího lékaře kontaktovat.